Navarsete til kulturhagens innspillkonferanse i Verdal og Nordfjord

Næringshager skaper kontakt helt opp til regjeringsnivå. Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete kommer personlig til Tindved Kulturhage og Vakns innspillkonferanser om kulturnæringer. Og tre departement er medarrangører.

Kommunal- og regionalministeren holdt åpningsinnlegget og deltok i panelet da Tindved kulturhage arrangerte innspillkonferanse om å skape næring av kultur i Verdal 23. april. 3.–4. mai blir konferansen gjentatt i Nordfjord.

Regjeringsnivå
Tre departementer, Kommunal- og regionaldepartementet, Kulturdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet, er medarrangører. Panelet består også tunge, nasjonale navn – i tillegg til kommunal- og regionalministeren tidligere Trondheim-ordfører Marvin Wiseth (SpareBank1 SMN), tidligere generalsekretær i Norsk musikkråd Øyvind Stålsett (Arts & Business) og Grethe Iversen Hestmo (Innovasjon Norge).
Innspillkonferansene skal gi de tre involverte departementene innspill til arbeidet med deres kommende handlingsplan for kulturnæringene.
Økt sysselsetting og verdiskaping i kulturnæringene er viktig for økonomien i alle norske lokalsamfunn, og dessuten bidrar kulturaktivitet til attraktivitet og bolyst.

Kulturbedrifter
Det ligger mye kompetanse og dermed næringspotensial i de mange proffe kulturarbeiderne du finner over hele landet. Innspillkonferansene gikk rett til sakens kjerne og spurte seg hvordan de som er proffe på kultur også kan bli proffe bedriftsledere.

Næringshagen redder kreativiteten
Konferansedeltakerne i Verdal pekte på næringshagene som en viktige del av svaret fordi næringshagen kan hjelpe kulturgründere til å bevare sitt viktigste pre – kreativiteten.
Kristian Vanger fra Hermetikken Næringshage i Vadsø brukte et eksempel på en klesdesigner som fikk en internasjonal pris for sitt arbeid, men som var i ferd med å gi opp. Alt det praktiske rundt en bedriftsetablering føltes uoverkommelig.
– For mange handler dette om systematisk nedbygging av kreativiteten. Er vi ikke best tjent med at denne gründeren skal få lov å gjøre det hun er god til? Dette er noe vi må ta på alvor og sette i gang tiltak for å imøtekomme, sa han.

Plan i løpet av året
Handlingsplanen for kultur og næring kommer i løpet av 2012. Den vil blant annet ha fokus på økt verdiskaping og lønnsomme arbeidsplasser og se på ulike utfordringer kulturnæringene møter: innovasjon og entreprenørskap gjennom nettverk, finansiering, eksport og internasjonalisering. Handlingsplanen vil også ta opp kulturbasert steds- og næringsutvikling og samspill mellom kulturnæringer og annet næringsliv skal beskrives.

 

« Tilbake til arkivet