Utnytter alternativ energi

Varanger vindkraftforum skal sørge for mest mulig ringvirkninger av Hamnefjell vindkraftpark i Båtsfjord. Bak forumet står Linken næringshage i Båtsfjord.
– Varanger vindkraftforum skal jobbe tett mot næringslivet for å være godt skodd for de mulighetene som nå venter, sier daglig leder Morten Andersen i Linken næringshage til avisa Finnmarken.
Det er Finnmark kraft som har fått konsesjon på Hamnefjell vindkraftpark. En eventuell utbygging betyr en investering på 1,3 milliarder kroner.

« Tilbake til arkivet