Guldbrandsen gjenvalgt

 

Tove K. Guldbrandsen fra Odal Næringshage i Hedmark ble gjenvalgt som styreleder på årsmøtet for Næringshagene i Norge.

Næringshagene i Norge avholdt sitt årsmøte i Trondheim i mai med en stor del av medlemsmiljøene fra hele landet til stede.

Følgende styre er valgt for å ivareta medlemmenes interesser det kommende året:

  • Tove K. Gulbrandsen, styrets leder  – Odal Næringshage, Hedmark
  • Torbjørn Evanger, styrets nestleder – Halti Næringshage, Troms
  • Svenn Frøseth, styremedlem – Tindved kulturhage, Nord-Trøndelag
  • Heidi Lyng, styremedlem – SIVA
  • Laila Steine, styremedlem – Suldal Vekst, Rogaland
  • Yngve Kruse, varamedlem – Bølgen Næringshage, Møre og Romsdal
  • Stig Hansen, varamedlem – Nordkapp Næringshage, Finnmark

 

Fakta om Næringshagene i Norge

Medlemsorganisasjon for næringshager over hele landet. 50 næringshager over hele landet er medlemmer. Næringshagene i Norge representerer 840 samlokaliserte bedrifter, ca 500 eksternt tilknyttede bedrifter. Totalt antall ansatte i virksomhetene er ca 5500.

« Tilbake til arkivet