9,1 mill til gründere i Hedmark

I 2011 bevilget Innovasjon Norge 9,1 millioner kroner til gründere i Hedmark, skriver seniorrådgiver Unni Flengsrud i Østlendingen. Det er et viktig bidrag i arbeidet med å øke befolkningen i fylket fra dagens 193.000 til 220.000 i 2020.

Les mer.

« Tilbake til arkivet