Internasjonalisering gir vekst i Norge

Internasjonale kontakter via Næringshagene i Norge gir IKT-selskapet Interlink Software Nordic i Kongsvinger ressurser til å gjennomføre nye prosjekter hos store kunder som IKEA og Telenor. – Vi trodde ikke det var realistisk for oss å komme i kontakt med utlandet på denne måten, sier daglig leder Jan Petter Torgersrud.

Interlink Software betjener store kunder og gjennomfører omfattende prosjekt med en liten organisasjon. Et eksempel er ordre- og logistikksystem for IKEA Sverige.

– nå sonderer vi nye prosjekter der vi trenger eksterne ressurser med høy kompetanseprofil i gjennomføringsfasen, og her har vi fått verdifull hjelp av Næringshagene i Norge og Tove Guldbrandsen, forteller Torgersrud.

Kontakter i Krakow
Næringshagene satte ham i kontakt med flere IT-selskaper i Krakow i Polen, og etter en møterunde har Interlink Software nå signert intensjonsavtale med et av dem og vurderer enda en.

Gjennom avtalen vil polske eksperter få spesialopplæring i verktøyene Interlink Software Nordic bruker. I prosjektene vil de både komme til Norge og fjernarbeide hjemmefra.

Skjønner hverandre
Torgersrud er godt forøyd med de polske kontaktene. De har høy kompetanse, de er vant til internasjonale prosjekter med engelsk som arbeidsspråk og kostnadsnivået er lavt. Dessuten samarbeider nordmenn og polakker godt.

– Krakow er en universitetsby med 250.000 studenter og høyt kompetansenivå. Polsk kultur og næringsliv er mye likt Norges, så derfor var dette et bedre alternativ enn å hente ressurser fra Asia, slik mange IKT-bedrifter gjør, sier Torgersrud.

Vekst hjemme og ute
– Kontakten mellom Interlink Software Nordic og polsk kompetanse er et vellykket eksempel på hvordan Næringshagene i Norges internasjonaliseringsprosjekt kobler norske bedrifter mot bedrifter i utlandet med formål gjensidig nytte og vekst, sier styreleder Tove Gulbrandsen i Næringshagene.

Interlink Software Nordic ble stiftet i 2010, og har IKEA og Telenor på kundelista. I vinter fikk de Glåmdal regionråds innovasjonspris for 2011.

« Tilbake til arkivet