Aker Solutions vokser i næringshage

Også de som har 24.000 ansatte i 30 land og omsetning på 58 milliarder kroner har nytte av å etablere seg i en næringshage.

Daglig leder Halvard Lie i Aker Solutions-avdelingen i Sandnessjøen ser klare fordeler med kontorer med å være en del av olje- og gassklyngen i Petro Næringshage.

Tett på
– Det er en stor fordel å være i samme bygg som BP og flere av våre oppdragsgivere, sier Lie i Aker Solutions til Helgeland Arbeiderblad.

Aker Solutions etablerte seg i Petro Næringshage ved årsskiftet. Da var de 24 personer. Ved årets slutt skal de være rundt 40, og innen 2015 regner Lie med 60 ansatte. I den seneste runden ansatte han 15 ingeniører i ett jafs.

Skarvskipet
Mye av arbeidet er knyttet opp til Skarvskipet, verdens største produksjonsskip for gass, som skal ligge på Skarv-feltet på Haltenbanken. Aker Solutions leverer støttetjenester til Helgeland V&M – også en del av næringshagen – og deres vedlikeholdsarbeid på skipet. De skal også overføre modifikasjonsarbeidet til ingeniørene i Sandnessjøen.

Fylte opp på ett år
Petro Næringshage ble etablert av Helgelandsbase sammen med Sentrum Næringshage og har vært i drift fra januar 2011. I løpet av det første året har hagen fått 32 virksomheter med til sammen 70 ansatte. På skrivetida er bare fire kontorer ledige. Det er ventet at også de er i bruk før året er omme.

« Tilbake til arkivet