To mill til reiselivssatsing

Torgar næringshage har utviklet en strategi for reiselivssatsing i Sør-Helgeland. Nå støtter Innovasjon Norge opplegget med to millioner kroner. Målet er en million overnattingsdøgn i 2020.

– Dette er en gavepakke som betyr et kjempestort løft for reiselivet i regionen, sier Audhild Bang Rande til Helgeland Arbeiderblad.

Bang Rande er leder for reisemålsprosjektet på Sør-Helgeland og i funksjon av det både en pådriver for nettverket som jobber med prosjektet, og en veileder enkeltbedrifter.

Regionrådet med
Prosjektets tredje fase – Fra ord til handling – starter opp til høsten og vil minst fortsette til og med 2014. Prosjekteier for denne fasen er Sør-Helgeland regionråd.

Fra ord til handling
Torgar Næringshage har arbeidet med reiselivsutvikling i regionen fra 2009 på oppdrag fra Partnerskapet på Sør-Helgeland. Først laget de en forstudie om utvikling av regionen som reisemål som var klar våren 2010. Fase 2 var å utvikle en reiselivsstrategi for Sør-Helgeland. På grunnlag av den kom støtten fra Innovasjon Norge, som var en viktig driver for å gå videre med fase 3, som har et samlet budsjett på litt over fem millioner kroner.

Partnerskapet på Sør-Helgeland har til sammen støttet prosjektet med 2.235.000 kroner (980.000 for fase 1 og 2 og 1.255.000 kroner i fase 3).

Himmelblå opplevelser
I handlingsfasen vil prosjektet nå arbeide med å utvikle opplevelser som kajakk, sykkel og kultur og destinasjoner som Himmelblå-landet, Torghatten og verdensarven Vegaøyan. Disse bestselgerne skal løftes fram samtidig som opplevelsene skal spisses mot sykkel, kajakk og kultur.

Én million overnattinger
Det ambisiøse målet for satsingen er å øke tallet på overnattingsdøgn fra 280.000 i 2010 til én million i 2020 skal det være en million, slik Lofoten har i dag. For å møte en slik økning må overnattingskapasiteten økes fra dagens 1.300 til 2.500 senger. Den jobben ligger også inne i prosjektet.

 

« Tilbake til arkivet