Kompetanseveiviser for bedrifter

I Oppland samarbeider fylkeskommunen, NHO og LO om Kompetanseveiviseren. Den er et lavterskeltilbud som tilbyr 30 timer prosessledelse til små og mellomstore bedrifter som vil i gang med kompetanseutvikling. Les mer her.

« Tilbake til arkivet