Næringshageprogrammet redningen i Vesterålen

Plassen i SIVAs næringshageprogram var en klar forutsetning for videre drift i Fabrikken Næringshage i Sortland, tidligere Vesterålen Gründerhage.

Å bli tatt opp i SIVA-programmet var et være eller ikke-være for daværende Vesterålen Gründerhage som skiftet navn til Fabrikken Næringshage i august 2012.

– Det var en klar forutsetning for videre drift, sier styreleder Oddbjørn Toften til Bladet Vesterålen.

Regjeringa styrket næringshageprogrammet i statsbudsjettet for 2012.

Millionbidrag
Medlemskapet gir dem et årlig tilskudd på 600.000 kroner fra SIVA og det samme fra Nordland fylkeskommune. I tillegg kommer finansieringsmuligheter via prosjektsøknader. I løpet av sommeren er det også gjennomført en emisjon som brakte flere større bedrifter i regionen inn på eiersida.

100 arbeidsplasser
Fra 2007 til 2010 har gründerhagen vært med på å få etablert 45 bedrifter med til sammen rundt 100 arbeidsplasser i Vesterålen.

Vesterålen Gründerhage AS i Sortland ble etablert i 2006 for å medvirke til nyetableringer i hele Vesterålen. De 100 arbeidsplassene fordeler seg over marin sektor, energi, reiseliv og opplevelsesbaserte næringer. Dette passer godt med regjeringas nordområdesatsing.

« Tilbake til arkivet