Tindved skaper bedriftsnettverk

Med støtte fra Innovasjon Norge skal Tindved Kulturhage skape bedriftsnettverk  innen media i Trøndelag. Det hele starter med en åpen Pitch.

– Responsen har vært stor og vi har mange påmeldte allerede, sier en entusiastisk prosjektleder Håvard Sørli.

Bedriftene som har meldt seg på er små og mellomstore bedrifter som ønsker å utvikle seg videre gjennom et bedriftsnettverk. Det hele foregår som en pitch for et panel bestående av representanter fra Innovasjon Norge, Tindved Kulturhage, VRI Trøndelag, Midtnorsk Filmfond og Midtnorsk Filmsenter.

De som kommer gjennom nåløyet får tilbud om å være med i et forprosjekt som varer i tre måneder.

Tre faser

I forprosjektet skal man utarbeide en forretningsplan (3-9 mnd) med inntil 300.000,- i støtte, og maks 50% av totalkostnadene. Bedriftene skal konkretisere ambisjoner og samarbeidsområder, bygge nettverk, utvikle samarbeidsevner og skape tillit.

– Vi tar sikte på å koble flere bedrifter. Det handler om å samle seg og bli mer slagkraftige og kreative. Enkelte bedrifter oppnår ikke sitt fulle potensial, men det står ikke på kreativiteten der ute, forteller Sørli videre.

Forbi forprosjektet kan man være med i et hovedprosjekt, hvor man realiserer forretningsplanen (inntil 3 år) med inntil 750.000,- i støtte hvert år og inntil 50% av kostnadene.

Godt eksempel fra Rogaland

Som eksempel på en god samarbeidsmodell er ”Smarte Energihus” i Rogaland, hvor et titalls bedrifter gikk sammen om å utvikle et miljøvennlig huskonsept.

–Film er et av satsningsområdene i Handlingsplan for kulturnæringer i Trøndelag. De to andre er musikk og teater, sier Håvard Sørli.

For å komme inn i forprosjektet må de pitchende bedriftene fylle noen kriterier satt av Innovasjon Norge. Noen av disse er:

  • Intensjon om langsiktig samarbeid
  • Forankring i bedriftenes startegiplaner
  • Sunn økonomi i deltakerbedriftene
  • Engasjerte ledere med eierskap til prosjektet
  • Nettverk med minst 3-5 bedrifter med hovedsete i Norge

Man kan få støtte i tre faser:

Hvor og når

Pitchen vil foregå på Filmfabrikken, torsdag 27. September. Påmeldingsfrist er 21. September. Kravet for å komme til pitch er at man har en god idé som involverer minst en bedrift i tillegg til sin egen.

– Vi gleder oss, og vi oppfordrer bedrifter til å skynde seg  å melde seg på, avslutter Håvard Sørli.

De som ønsker å melde seg på kan ta kontakt med prosjektleder Håvard Sørli på: hs@tindved.no, tlf 900 84 433. Mer informasjon om pitch, påmelding og prosjektet finner du her: http://www.tindved.no/?p=839

« Tilbake til arkivet