Hever kompetansen i Næringshagene

Lederne for 42 næringshager samles til skreddersydd BI-studie. 

Målet er å bli proffere på nyskapning og bli bedre rustet til å bistå nye og etablerte bedrifter til å skape lokal innovasjon. Initiativtaker er Heidi Lyng , leder for næringshageprogrammet i SIVA.

– Næringshagene samler kunnskapsintensive bedrifter. Da er det en selvfølge at vår kunnskap er på topp, sier Heidi Lyng.

Næringshagene skal gjennom mange temaer. Blant disse er:

  • Kompetanse som konkurransefortrinn i lokalt / regionalt næringsliv
  • Næringsstrukturen som utgangspunkt for næringsutvikling
  • Markedsføring og markedskommunikasjon i en digitalisert verden
  • Identifisering og utvikling av ideer og gründere
  • Innovasjonsprosesser i et nytt og helhetlig perspektiv

Det nye næringshageprogrammet har et langt sterkere innovasjonsfokus enn tidligere. Foruten å tilby gode rammer for samlokalisering, skal næringshagene være en aktiv aktør og premissgiver i lokal og regional næringsutvikling.

– Vi tror at studiet vil gi våre næringshager en målrettet og aktuell kompetanseheving, avslutter Lyng.

(SIVA)

« Tilbake til arkivet