Næringshagene får 43 millionar

Satsingen på næringshagene fortsetter. Regjeringa økar støtten til næringshagane også i 2013.

Etter en stegvis dobling av rammene til næringshagene frå 2010 til 2012, går regjeringen inn for å øke bevilgningene med tre millionar kroner også i 2013-budsjettet. Tildelingen som legges frem for 2013 er 43 millioner kroner.

– Næringshagene spiller en viktig rolle for å få fram nye, framtidsrettede virksomheter i distriktene, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete. Næringshagene har òg en viktig rolle for etablerte bedrifter fordi de i mange område virker som knutepunkt og nettverksbygger mot forsknings- og andre kompetansemiljøer, som ellers kan regnes som for små distriktsbedrifter.

Økningen i tildelingen gjør det mulig å ta opp i programmet flere av de miljøene som var kvalifiserte, men som ble avvist på grunn av trange rammer i første omgang.

Bakgrunn:

Regjeringen vil gi nesten 2,7 milliardar kroner til distrikts- og regionalpolitikken i 2013. Siden 2005 har den rødgrønne regjeringen gitt ca 20 milliardar kroner til distrikts- og regionalutvikling.

– Regjeringen investerer i framtida i hele landet, ikke bare i sentrale strøk. Vi lovet distriktene et løft i Soria-Moria-erklæringen og hvert budsjettår har vi holdt løftet, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete. For oss er dette et verdivalg. Gjennom distrikts- og regionalpolitikken vil vi ta ressursane i hele landet i bruk, og bidra til verdiskaping, arbeidsplasser og velferd der folk bor.

Fylkeskommunane forvalter 2,11 milliardar, eller vel 79 prosent av de særskilte midlene til distrikts- og regionalpolitikken. Da er kompensasjonsmidlene for differensiert arbeidsgiveravgift tatt med.

Rapportene fra fylkeskommunene for 2011 viser at den største delen av midlene, 51 prosent, gikk til næringsutvikling, særleg til å videreutvikle etablerte bedrifter. Nest høyest prioritet hadde infrastruktur og stedsutvikling/profilering. Fylkeskommunene fordelte i overkant av 19 prosent av midlene på hvert av disse feltene.

 

Kilde: regjeringen.no 

« Tilbake til arkivet