Dialog og samarbeid er nøkkelen til næringslivssuksess

Valdres Næringshage er en av de viktige brikkene som gjør at Nord-Aurdal kommune har størst næringstetthet i Oppland uttaler ordfører Inger Torunn Klosbøle i forbindelse med NHO NæringsNM for 2012. Samarbeid og dialog mellom Valdres Næringshage, Valdres natur-og kulturpark, næringsaktører og kommunen er nøkkelen til suksessen med å tiltrekke seg nye bedrifter og etablerere.

Mer info: Valdres næringshage på telefon 61356400 eller daglig leder Arne Erik Fønhus på mobil 975 12 333 eller epost arne.erik[at]valdres-nhage.no

 

« Tilbake til arkivet