Oljefeber på Helgeland

Sentrum Næringshage har lagt forholdene til rette for den nye næringsparken i Sandnessjøen, Petro næringshage, som ble åpnet for et par år siden og huser en rekke petrorelaterte bedrifter.

– Det er 22-23 firmaer som holder til her nå, sier daglig leder i Sentrum Næringshage Jørn Clausen.

Men han legger ikke skjul på at tre av bedriftene betyr litt mer enn de andre: BP, Statoil og Aker Solutions.

– Det er viktige lokomotiver for oss. De setter standarden, og gjør noe med miljøet her i næringshagen, sier Clausen.

Mer enn olje

Selv om det er petrodelen av Sentrum Næringshage AS som har sørget for veksten de siste årene, er selskapet mer innholdsrikt enn som så. Totalt består Sentrum Næringshage av fire miljøer, såkalte noder på Helgeland hvorav to er i Sandnessjøen, ett i Mosjøen og ett på Trofors. Totalt har 300 personer sitt virke i en av næringshagene.

Sandnessjøen er klart størst. I tillegg til Petro Næringshage har selskapet en næringshage i sentrum. Her er fokuset på havbruk og oppdrett. I disse lokalene finnes kontorer til Marine Harvest, Nova Sea, Biomar og en havbruksstasjon. Totalt er det drøye 50 bedrifter i de to nodene i Sandnessjøen, omtrent likt fordelt seg imellom.

– I Mosjøen har vi en node med 15 bedrifter. Her er fokuset på tjenesteytende bedrifter som driver med eksempelvis IKT og regnskap. Det er mer kontorrelaterte bedrifter, forklarer Clausen.

Hjørnestensbedrift

På Trofors er det en node med sju bedrifter. På dette tettstedet er det fabrikken til Norgesvindu som er hjørnesteinsbedriften.

– Mange av bedriftene i vår node på Trofors har Norgesvindu som hovedkunde. Men fylkesmannen leier også lokaler hos oss, sier Clausen.

Men der er altså petroeventyret i Sandnessjøen som har sørget for veksten de siste årene og Clausen ser fortsatt store muligheter for vekst.

Som et kontorhotell

Vi ser egentlig på oss selv som et kontorhotell, forteller Clausen, og sier at Næringshagen skal sørge for å legge forholdene til rette for bedriftene som kommer hit. Dette gjelder ikke minst for nyetablerte selskaper som har tusen ting å tenke på i sin drift.

– Vi vil sørge for at bedriftslederne kan konsentrere seg om sitt fagfelt, og slippe å tenke på møteromsfasiliteter, farge på gardiner, telefonsystemer og slike ting, sier Jørn Clausen.

Fakta:

Sentrum Næringshage AS 2011 2010 2009
Driftsinntekter 12,1 9,1 6,6
Driftsresultat 0,2 0,1 0
Ordinært resultat før skatt 0,4 0,1 0,1
Sum egenkapital 9,0 8,6 2,9
Sum gjeld 5,0 1,7 2,3
(Alle tall i millioner)      
  • Selskapet har 4,5 årsverk
  • SIVA er største eier med 20%
  • Øvrige store eiere: Helgeland Invest (16,19%), Kunnskapsparken Nord AS (8,08%), Kunnskapsparken Bodø AS (7,54%), Sparebanken Nord Norge (6,25%), Helgeland Sparebank (5,89%), Prefecto AS (3,47%), Helgelandskraft AS (2,98%), Aker Solutions (2,71%), Alstahaug kommune (2,42%).

(kilde: Nordlys)

« Tilbake til arkivet