Turismen i Sør-Hedmark skal opp

Næringshagene i Sør-Hedmark har etablert Destinasjon Sør-Hedmark hvor de tilbyr kommunene og reiselivsbedrifter eierskap. Næringshagene i Solør, Grue, Magnor og Odal har gått sammen og etablert et destinasjonsselskap hvor kommunene og reiselivsbedrifter blir tilbudt eierskap. – Uten et destinasjonsselskap faller næringen i Glåmdal utenfor de strategier og de økonomiske rammene som legges for satsing på reiseliv og salgsfremmende tiltak, sier Tove Gulbrandsen i Odal Næringshage. Guldbrandsen understreker at dette ikke betyr at det bygges en ny organisasjon som skal bruke midler til administrasjon, men skal være en organisering som inkluderer flere parter.

Vil ha med alle
Det er reiselivsaktørene i Fyrtårn-gruppen som har initiert etableringen, etter et samarbeid med næringshagene og Glåmdal regionråd. Administrerende direktør ved Magnor Glassverk, Bjørn Waage har vært en drivkraft i Fyrtårn-gruppen som har bedt næringshagene i Sør-Hedmark om å stifte selskapet. Navnet er valgt for at ingen nå skal føle seg utenfor. – Vi lager babyen først, og så navnet. Nå gjelder det å få alle med, og vi kan kalle oss de sju sterke innen besøksnæringen, sier Waage.

Reiselivsmessa_Desinasjon Sor-Hedmark
Tove Gulbrandsen fra Odal Næringshage, Gunnel Axelsson fra Visit Elverum Regionen og Borge Nordfjeld fra Magnor Næringshage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næringen skal ha majoritet

Kommunene og reiselivsnæringene får tilbud om å kjøpe eierandeler. Destinasjonsselskapet legger opp til at kommunene skal kjøpe aksjer etter innbyggertall, fordi det gir adgang til nasjonale midler. Men det er ikke meningen at de skal ha en betydelig kake av kommunebudsjettet. Kommunene skal heller ikke ha majoritet i selskapet. Det skal næringen selv beholde. Et eierbasert styre skal avløse interimsstyret – Det er viktig å tenke på hele fylket og få fram de gode opplevelsene, sier destinasjons- og bookingutvikler i Visit Elverum Regionen, Gunnel Axelsson. Tirsdag 15. januar i år inngikk Axelsson en samarbeidsavtale med Destinasjon Sør-Hedmark og Hamarregionen, og dermed er det nå 14 kommuner som samarbeider om reiseliv. – Vi tenker salg hele veien og derfor skal det nye samarbeidet lykkes, sier Gunnel Axelsson.

Mer informasjon om Destinasjon Sør-Hedmark finnes på facebook.

 

« Tilbake til arkivet