Satser på mye mer kompetanse i Telemark

Vest-Telemark Næringshage drar i gang tidenes kompetansesatsing i Kvitseid og bygger nå lokaler for 50 kompetansearbeidsplasser i totalrenovert bygg. Satsningen er et resultat av strategisk næringsplan for alle kommunene i Vest-Telemark.

Noe av veksten håper daglig leder – og hjemflytter – Eirik Håskoll Næss skal komme fra andre hjemflyttere og knoppskytning fra eksisterende i form av nye bedrifter.  Arealet er stort og mulighetene er mange.

Mer info: Vest- Telemark næringshage ved daglig leder Eirik Håskoll Næss på 994 82 724 eller ehn@vtnh.no

PS

Mange vil bidra til vekst: Vest- Telemark næringshage har fått hele 120 søkerer til de 7 utlyste stillingene.

 

 

« Tilbake til arkivet