Kraftig vekst i nyetableringer i 2012

Det ble etablert 20 prosent flere bedrifter i 2012 enn i 2011. Endring i rammevilkår får en del av æren.

I 2012 ble det etablert 34.237 nye bedrifter i Norge. Det er det høyeste tallet ny- etableringer siden toppåret i 2006, da nærmere 37.000 nye bedrifter ble etablert, viser  tall Experian har utarbeidet for Nationen. Fra 2011 til 2012 gir det en oppgang på 20 prosent, og over 5500 flere bedrifter.

– Vi ser en generelt positiv trend. Etter stillstand under finanskrisa er tallet på nyetableringer i ferd med å ta seg opp igjen, sier administrerende direktør i Experian, Tina Sandnes Rellsve.

En postiv utfordring
Leder i Næringshagene i Norge, Tove Guldbrandsen sier dette er hovedsakelig på grunn av at det har blitt billigere å stifte AS, og at man ser færre NUF (Norsregistrerte Utenlandske Foretak) selskapsformer enn før. Fra 1. januar 2012 ble reglene for minsteinnskudd i aksjeselskap senket fra 100.000 til 30.000.

– Det er mer stuerent med et AS, enn et NUF, som ikke var helt akseptert av kredittinstitusjonene, sier Guldbrandsen.

Hun sier videre at dette er en positiv utfordring for veilederne i Næringshagene, som mange nå gjennomfører et utdanningsprogram på BI for å bli bedre veiledere. I 2012 ble det etablert over 25.000 nye aksjeselskap, som er en oppgang på 9000 fra 2011. Nyetablerte aksjeselskap utgjør dermed tre firedeler av de totale nyetableringene.

Når det gjelder tallet på nyetableringer er det flest i Oslo og Akershus, mens prosentveksten er størst i Troms og Nord-Trøndelag.

 Bygg- og anlegg vokser mest

Bygg- og anleggsbransjen øker mest i tallet på nyetableringer i 2012 sammenlignet med 2011, med en vekst på over 1500 bedrifter.

– Bygg og anlegg var en av de bransjene som var hardest rammet, og som hadde flest konkurser under finanskrisen. Tallene viser at bransjen har kommet seg igjen etter krisen, sier Rellsve.

Nedgang i finans
Faglig, vitenskapleg og teknisk tjenesteyting hadde nest størst økning med 900 bedrifter.  «Taperen» på bransjelisten er finansierings- og forsikringsvirksomheter, som var den enaste bransjen som hadde en nedgang av betydning. Her var det ein nedgang på 91 bedrifter fra 2011 til 2012.

– Bransjen er stabil, og årsaken er troleg at finansierings- og forsikringsvirksomheter er en bransje som har modnet, seier Rellsve.

Kilde: Nationen.no

« Tilbake til arkivet