Inngår samarbeid med skole

Odal Næringshage går inn i fast samarbeid med Skarnes Videregående skole.

Hensikten med den nye avtalen er å gi elevene ved skolen større innsikt i arbeids- og næringslivet. Fra næringshagen tok initiativet til nå oppleves som svært positiv.

– Dette kom som et initiativ fra næringshagen, noe vi er svært glade for, sier assisterende rektor ved Skarnes videregående skole, Njål S. Føsker.

Avtalen innebærer blant annet at elever og lærer får mulighet til å lære mer om næringslivets behov og muligheter. Daglig leder i Odal Næringshage, Tove Gulbransen, ser avtalen som en vinn-vinn situasjon.

– Vi driver først og fremst med utvikling av bedrifter, og statistikken viser at halvparten av de som starter ungdomsbedrift vil på et eller annet tidspunkt starte bedrift som voksne, sier Gulbransen.

Både Føsker og Gulbransen er enige om at en av de viktigste delene i avtalen handler om hospitering.

– Det handler om en investering i fremtiden og samtidig som vi gir ungdommene en god start, sier Tove Gulbransen.

Entreprenørskap

Et annen viktig element i avtalen er økt satsing på entreprenørskap i skolen. Dette skal blant annet gjøres gjennom workshoper med Ungt Entreprenørskap. Avtalen gjelder i første omgang fram til skoleårets slutt 2014–2015. Da skal avtalen revideres og status gjøres opp for hvordan dette har fungert. Men også underveis vil de to partene utvikle samarbeidet:

– Odal næringsforum der næringshagen er sentral, skal hit til skolen om litt for et møte om konkret samarbeid. Det er et eksempel på mulighetene, sier Føsker.

 

Mer informasjon: Daglig leder i Odal næringshage Tove Gulbrandsen, 92 61 52 51/ tove.gulbrandsen@onu.no.

Kilde: Glåmdalen. Foto: Glåmdalen

« Tilbake til arkivet