Seminar om utbyggingsprosjekter i nord

Fabrikken næringshage har tatt initiativ til et arrangement som skal presentere private og offentlige utbyggingsprosjekter som skal foregå de neste 10 årene på Nordkalotten. Prosjekter for flere milliarder vil bli presentert. Det vil blant annet blir presentert store veiprosjekter, Statoil har flere prosjekter innenfor petroleum og Forsvaret skal informere om hvordan Forsvaret vil satse og bygge videre i Nord. Forsvarets prosjekter er i regi av Kystverket.

Målgruppen for arrangementet er leverandørindustrien i Lofoten  og Vesterålen, øvrig næringsliv i tillegg til  kommuner og regionsråd. De som deltar vil få god kjennskap til hva som skjer av store utbyggingsprosjekter de neste ti årene. Arrangementet er åpent

Arrangementet  foregår 16. april og er et samarbeid med blant andre Lofoten Næringsforum og er åpent for alle.

Mer informasjon: Kontakt Fabrikken næringshage ved Roy Pettersen, post@fabrikken.as eller 76 20 00 00. Påmelding.

Kilde: Lofotposten 25. mars 2013.
« Tilbake til arkivet