Kompetanseforum 2013

Rørosregions næringshage ønsker å heve kompetansen i regionen og har etablert  Kompetanseforum 2013.  Kompetanseforum 2013 består av 9 frokostmøter med ulike temaer. Og det er avholdt 3 møter så langt i år.  I tillegg til faglig påfyll er det også lagt opp til diskusjon og refleksjon i etterkant. Og der det er mulig og ønskelig er diskusjoner og refleksjoner knyttet opp til deltakende bedrifter.

Neste møte i kompetanseforum 2013 er 3. mai og handler om salg.

For mer informasjon kontakt daglig leder i Rørosregions næringshage Sigrid M. Jansen, 98 60 10 01.

« Tilbake til arkivet