Årleg million til næringshagar i Sogn og Fjordane

Næringshagane i Nordfjord, Sognefjorden Næringshage og Gulen og Masfjorden Næringshage får årleg ein million kroner frå Fylkestinget i Sogn og Fjordane. Avtalen gjeld for åra 2013, 2014 og 2015.
Fylkeskommunal finansiering av næringshagar er viktig i samband med arbeidet med verdiskapingsplanen for Sogn og Fjordane. Planprogrammet for denne legg vekt på tilrettelegging for tenesteytande næringar/tilgang til kunnskap.
Det er ein føresetnad for løyvinga til Gulen og Masfjorden at SIVA går inn på eigarsida.
 Kilde: Sogn og Fjordane fylkeskommune.
« Tilbake til arkivet