Buskerud næringshage 10 år

Buskerud næringshage feirer 10 års jubileum den 25. april. 10-årsfeiringen for starter med offisiell markering på samfunnshuset. Her vil blant annet Eli Blakstad (Statssekretær i Kommunal- og Regionaldepartementet), Harald Kjelstad (SIVA), Kari Ask (ordfører Sigdal kommune) og Astrid Green (grunnlegger av Næringshagen i Kunstnerdalen) holde taler. I tillegg vil  Jon Vea (Ambassadør, Utenriksdepartementet) vil  holde et foredrag. Temaet er hvordan de store endringene i verdensøkonomien påvirker oss helt lokalt.

Fra kl. 16.00 er alle hjertelig velkommen til Prestfoss Samfunnshus. Der holder blant annet Jonas Fjeld gratiskonsert .

Les mer om arrangementet på Buskerud næringshage sin sider.

« Tilbake til arkivet