Inngår samarbeid med NHO

Senja næringshage inngår samarbeid med NHO Troms om kompetanseheving i regionen. NHO skal arbeide for at medlemmene får arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som styrker næringslivets konkurransedyktighet og lønnsomhet, og derved skape grunnlag for en god leve- og livsstandard i et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn.
Dette passer fint inn i det som også er Senja Næringshage sine målsettinger, om å være den beste hjelperen for etablerere og vekstbedrifter i regionen, gjennom veiledning, nettverk og internasjonal kompetanse.

Først ut er kurs i arbeidsrett som foregår allerede nå i april. Kusrset vil omfatte temaer som lønnsoppgjør, vikarbyrådirektivet, ferieloven og styringsretten med fokus på flytting av arbeidssted og/eller arbeidstid.

Mer informasjon: Senja næringshage ved Gro Lamark: mob 46445531 eller gro.lamark@senjanh.no

Senja næringshage og NHO Troms
« Tilbake til arkivet