Ekspresskurs i etablering

Fabrikken næringshage bidrar med  ”Lag din egen bedrift” – et 20 minutters etableringskurs på ”Fløtt heim” konferansen på Sortland den 18. juni.

”Fløtt heim” konferansen er nytt arrangement av ”Fløtt heim” som startet sim et bidrag til positivitet, engasjement, tilbakestrømming og fremsnakking av Vestrålen. ”Fløtt heim” gir også ut et ”Fløtt heim – magasin” i samarbeid med SortlandsAvisa.

Vesterålen Utvikling og Sparebank 1 Nord-Norge er viktige bidragsytere for at konferansen kan finne sted.

Mer info Fabrikken næringshage på  76 20 00 00 eller post@fabrikken.as

« Tilbake til arkivet