Nytt newton-rom skal gi økt læringsglede

Fabrikken næringshage får nytt Newton-rom som nabo. Næringshagen er fornøyd med at rommet er på plass og tror at det vil få stor positiv betydning for næringslivet gjennom det å koble sammen kunnskap, innovasjon og næring.

Newton-rommet skal være med på å økt læringsgleden for realfag og gjøre det så interessant  at ungdom i større grad velger realfag og dermed sikrer fremtidig  høy kompetanse i Nordland.

Rommet på Sortland er det fjerde av i alt seks Newton Engia Statoil Energirom som Nordland fylkeskommune og Statoil har gått sammen om å etablere i Nordland fram mot 2014.

Fakta om Newton-rommet

  • Topp moderne arena for realfagsundervisning for både grunnskole og videregående skole.
  • Elvene får lære matematikk, fysikk og kjemi gjennom spennende praktiske øvelser og førsøk
  • Rommet vil være tilgjengelig


for elever fra kommuner i hele Vesterålen.
  • Drives av Sortland videregående skole og Sortland kommune i samarbeid med lokale aktører.
  • Konseptet er utviklet og etablert av stifelsen First Scandinavia.
« Tilbake til arkivet