Fortsetter å hjelpe gründere

Bølgen næringshage fortsetter som førstelinjetjeneste for Kristiansund kommune og viderefører partnerskapsavtale med Møre og Romsdal fylkeskommune om hoppid.no.

I følge fylkeskommunen er hoppid-no –kontoret i Kristiansund noe av det meste komplette gründerhjelptilbudet som finnes i fylket.

Mer info om hoppid.nokontakt Bølgen næringshage ved Yngvar Kruse på telefon 99 39 37 07 eller e-post kruse@bolgen.no

« Tilbake til arkivet