På jobb med alpakkaer

Buskerud næringshage har sammen med Kvinnovasjon og Driv Inkubator bidratt til at i gården i Sigdal har blitt en arbeidsplass for Anne Line Nubberud. Hun ville etablere sin egen arbeidsplass på gården og startet i 2006 med alpakkaer. I dag har er hun “sjef” for 45 alpakker. I 2010 startet hun i tillegg Norsk Alpakka sammen med tre andre alpakkagårder i Norge for å satse på mer enn bare salg av alpakkafiber. Siden oppstarten i 2006 har hun fått god og viktig hjelp av Kvinnovasjon, Buskerud næringshage og Driv Inkubator.

Dette sier Anne Line om hvorfor de har vært viktige:

  • “Kvinnovasjon har gitt meg et godt nettverk av andre gründere som løfter hverandre frem, videreutvikler idéer og gir mental support.”
  •  “Buskerud næringshage har mye kompetanse på huset om har bidratt både ved forespørsel, men også når de så behov jeg ennå ikke hadde oppdaget. Du føler deg ikke så alene når du er tilknyttet en næringshage. “
  • “Driv Inkubator har bidratt til at vi har satset på en større produksjon med alt det medfører. De er en utrolig god samarbeidspartner som gjør at Norsk Alpakka i dag er på stø kurs.”

Fakta om Norsk Alpakka:

  • Eid av fire alpakkaeiere i Sigdal, Hornindal, Vikedal og Bromma.
  • Daglig leder er Anne Line Nubberud
  • Foredler fiber fra egne alpakker
  • Selger ulike produkter laget av alpakkagarn til  privat og helse-markedet.

Kontakt Buskerud næringshage for mer info om prosjektet eller starte egen bedrift.

 

Kilde: Norsk Ukeblad
« Tilbake til arkivet