Odal næringshage sine erfaringer til Uganda

Odal næringshage sin modell rundt bedriftsfelleskap og hvordan de jobber med prosjektet Kvinnovasjon er snart å finne i det store utland. Fredag 23. august kom NHO og Norwegian Business Centre Kampala på besøk i næringshagen for å lære mer om dette.

Daglig leder i Odal Næringshage Tove Gulbrandsen var stolt vertinne for besøket:

Fra venstre: Magnus Ruderaas - NHO, Marvis Bhehane - NHO, Christopher Ssewagudde - Norwegian Business Centre Kampala, Leif Dons - NHO og Tove Gulbrandsen - Odal Næringshage og Næringshagene i Norge.
Fra venstre: Magnus Ruderaas – NHO, Marvis Bhehane – NHO, Christopher Ssewagudde – Norwegian Business Centre Kampala, Leif Dons – NHO og Tove Gulbrandsen – Odal Næringshage og Næringshagene i Norge.

Kontakt Odal næringshage for mer info.

« Tilbake til arkivet