Energisk energipatrulje i Orkdalsregionen

Samarbeid mellom Næringshagen i Orkdalsregionen, Enova og energipatruljen fra  Enova gjør sørtrønderske bedrifter til bedre energiforbrukere.

– Våre forbedringsforslag gjør trønderske bedrifter konkurransedyktige. Vi bygger opp Trøndelag, forteller energipatruljant Ingerid Zeiner.

Grønnere tall

Energi- og miljøstudenten ved NTNU utgjør et ledd i en energipatrulje som besøkte bedrifter i Orkdalsregionen i sommer. Ingerid og vordende ingeniør i industriell økologi Eric Gracey ved NTNU er sommeransatt hos det  statlige energiomleggingsselskapet Enova. Patruljantene og Enova samarbeider med  Næringshagen i Orkdalsregionen om å styrke bedrifter i Skaun, Orkdal, Meldal, Snillfjord og Agdenes.

– Vi stiller med kjennskap til lokalt næringsliv. Derfor er det naturlig for oss å være samarbeidspartnere, sier daglig leder Anja Tjelflaat i næringshagen. Energisparing. Både det bedriftsøkonomiske og det miljøøkonomiske regnskapet går en grønnere framtid i møte etter et besøk av energipatruljen.

I år ble det også mulig for små og mellomstore bedrifter å søke om støtte til energibesparende tiltak.En av bedriftene som fikk besøk var Bårdshaug Herregård. Nylig la hotellet nytt tak og ser at de kunne spart mange kroner.

– Jeg ser frem til å lese rapporten slik at vi kan ta tak i de strømsparende tiltakene, sier daglig leder ved Bårdshaug Herregård Arve Tokle.

Den kritiske energipatruljen slakter bruken av lyspærer på Bårdshaug. Ved bruk av LED-pærer som prodserer mye mer lys i forhold til varme kunne store pengesummer blitt spart. f.v. Erik Gracey, Vuk Milanovic og Ingerid Zeiner.

Store muligheter

Å spare energi er gjerne en kostbar bygg-investering som først lønner seg over tid. Men potensialet for økonomiske besparelser er stort, og det er meget velkomment med årets nye regler om støtte.

– Yrkesbygg utgjør 20 prosent av energiforbruket på fastlands-Norge. Her ligger det et potensial på å spare 25 prosent av totalt energiforbruk, overbeviser Zeiner.

Prosjektet er en videreføring av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kartlegging av  regionens enøk-potensial. Nå har prosjektet blitt oppgradert med samarbeidsaktører fra SINTEF, Enova og næringshager.

« Tilbake til arkivet