Næring i Namdalen i 2013

Namdalshagen sammen med NA og Namsos næringsforening stod for gjennomføringen av Næring i Namdalen i 2013. Årets konferanse handlet om kompetanse og arrangørene har satt sammen en god miks av foredragsholdere i forhold til Namdalens utfordringer. Konferansen ble åpnet av NHO-direktør Merethe Storødegård, som også hadde med seg deltakere fra Global Future. Konferansen inneholder også et prisutdeling av  seks priser i ulike kategorier. 170 deltakere deltok  på årets konferanse som var 5. september.

Kontakt Namdalshagen for mer info .

« Tilbake til arkivet