Hytter + lokalt næringsliv=økt verdiskapning

Valdres næringshage har satt i gang ”Verdiskapningsprogrammet” som et er et viktig redskap for å knytte hytteeiere enda mer opp mot det som skjer i Valdres.  17500 hytter i Valdres-kommunene bidrar med 900 millioner kr i årlig omsetning. Men det er mulig å hente ut mer gjennom kreativitet, bevisstgjøring og tilrettelegging fra lokalt næringslivet. Det skal blant annet verdiskapningsprogrammet bidra til.

Kontakt Valdres næringshage for mer info om økt verdiskapning rundt hytter/fritidsboliger.

« Tilbake til arkivet