1 års jubileum

Nord- Hordaland næringshage feiret 1års jubileum i oktober. Og næringshagen har vist seg å være ”liv laga”; antall ansatte har økt fra 0,5 årsverk til 2,6 årsverk og fra 10 til 32 bedrifter som er tilknyttet næringshagen.

Næringshagen har på dette året blitt en viktig møteplass og kompetasepool for gründere og lokale næringsliv i Austrheim, resten av Nordhordaland, samt Gulen og Solund.  Et av de viktigste satsningsområdene fremover er  å videreutvikle Havsportveka til noe mer enn bare et tidsavgrenset arrangement som foregår på Austrheim.

For mer info kontakt daglig leder Solveig Lerøy

« Tilbake til arkivet