Nytt bindeledd mellom skole og næringsliv i Stryn

Stryn: Kjell Solheim har begynt et prosjekt hvor målsettingen er å binde skole og næringslivet i Stryn tettere. Stillingen kalles næringslivskoordinator og Solheim jobber fra Stryn Næringshage. Selv kaller han det et samfunnsprosjekt.

Han kommer fra stillingen som rektor ved Stryn ungdomskole, og har gått fra å være arbeidsgiver i et stort arbeidsmiljø til å ha 30 arbeidsgivere jobbende fra et lite miljø i Stryn næringshage.

– Jeg kjenner selvfølgelig godt til skoleverket og har ellers jobbet som rådgiver og arbeidet mye med overgangen mellom skole og næringsliv. Nå har jeg brukt mye tid på å besøke bedriftene for å bli kjent med dem, og sette meg inn i kompetansen de har og hvilken de trenger, sier Kjell Solheim.

Bred støtte i næringslivet

Prosjektet er femårig og ble aktuelt da Stryn videregående sto i fare for å bli nedlagt tildigere i år. Et bredt næringsliv mobiliserte, sammen med kommunene Stryn og Hornindal, for å synligjøre det viktige samspillet mellom skole og næringslivet i de to kommunene. Rundt 30 bedrifter har finansiert stillingen.

Prosjektet er organisert under Stryn Næringshage med Stryn næringssamskibnad (SNS) som oppdragsgiver.

Tydeliggjøre samarbeidet

Solheim sier det er god tradisjon for samarbeid mellom skole og næringsliv i de to kommunene. Han understreker at næringslivet er oppatt av mer enn yrkesfagelever med fagbrev. Fokus på studiespeisalisering er óg viktig, sier han.

– Jeg skal ta imot innspill, samordne tiltak og spille tilbake. En viktig oppgave blir å gjøre elever oppmerksomme på bredden som finnes i de mange bedriftene vi har – det rrengs også økonomer, ingeniører og designere, legger Solheim til.

Solheim meiner det er god tradisjon for samarbeid mellom skule og næringsliv i dei to kommunane.

Mer attraktivt

Solheim er ikke i tvil om at en videregående skole er viktig for lokalsamfunnet. Han påpeker at næringslivet bekymrer seg for et redusert skoletilbud. Hvis elevene må flytte på seg for å lære, frykter de for tilgangen på lærlinger og fremtidig rekruttering.

– En del bedrifter har gått sammen og sendt et brev til opplæringsavdelingen i fylket vedrørende den nedlagte linjen TIP (teknisk industriell produksjon), hvor de ber om at dette blir vurdert på nytt, så får vi se hva som skjer sier Kjell Solheim.

Samfunnsprosjekt

Den tidligere rektoren sier han tidvis svaner skolen og å være en del av et større arbeidsmiljø. Men han sier at den nye jobben er spennende og meningsfull.

– Jeg velger å kalle denne jobben for et samfunnsprosjekt. Det handler om et lokalsamfunn som skal eksistere og vokse, sier den nye næringslivskoordinatoren.

Kilde: Fjordingen.

« Tilbake til arkivet