Mulighetsstrategi og ringvirkninger

Nordkapp næringshage har, på bestilling fra Nordkapp kommune, systematisert de områdene som kommunen som samfunnsutvikler bør jobbe med fremover i forbindelse med ilandføringen av Johan Castberg på Veidnes.

I oktober presentert næringshagen mulighetsstudiene i et strategimøte der formannskapet og Nordkapp havn var invitert til. Næringshagen hadde tatt for seg alle områdene i kommunen fra ulike etater til nye arealer og bolyst.

Et viktig innspill i presentasjonen er å høre på folket for å bevare det helhetlige perspektivet også i fremtiden.

Ta kontakt med næringshagen for mer info om presentasjonen.

« Tilbake til arkivet