Utreder potensialet for folkehøgskole

Nasjonalparken næringshage bidrar i prosessen med å utrede potensialet for en folkehøgskole i Oppdal, som skal baseres på naturgitte forutsetninger som høyfjell, elver og landskap. Planen er å utnytte allerede etablerte aktiviteter i Oppdal og regionen og tilby moderne friluftsliv uten at søknaden per dags dato er låst til det.  Går alt etter planen vil det være oppstart allerede høsten 2015 med 45 skoleplasser og rundt 7 årsverk. Det er uavklart hvor skolen og internatet vil ligge, men det finnes både ledige bygg og tomter i regionen.

Bakgrunnen for å se på muligheten for en folkehøgskole er den økende attraktiviteten folkehøgskolene har opplevd de siste årene. Og det henger nok sammen med at det gir studiepoeng og at Lånekassen gir lån for å gå på folkehøgskole.

Ta kontakt med daglig leder  Tina Lihaug Selbæk hos Nasjonalparken næringshage

« Tilbake til arkivet