Gullegg for bedrifter

Fabrikken næringshage har utviklet tjenesten ”Gullegg” som er hjelp til å komme videre. Basert på erfaringer så viser det seg ofte at de fleste bedrifter har et uforløst potensiale. Potensialet for vekst og utfordring kan ligge i nye produkter, nye markeder for eksisterende produkter, nye samarbeidspartnere, endring av forretningsmodellen eller organisasjonen.  Målet er at flere av bedriftene i regionen skal bli klar over denne kompetansen og nyttiggjøre seg den.

Bedriftsutvikling er som regel kostnadskrevende. En del av bistanden fra Fabrikken Næringshage kan dreie seg derfor også om mulige finansieringskilder innen virkemiddelapparatet, som ofte kan være avgjørende for at bedriften har anledning til å videreutvikle seg. Fabrikken næringshage tilfører kompetanse og systematikk.

Ta kontakt med Fabrikken næringshage på telefon 76 20 00 00 eller epost: post@fabrikken.as

« Tilbake til arkivet