Studenter skaper nytenkning

 

Næringshagen i Orkdalsregionen har gjennom det siste året gjennomført flere prosjekter med studenter. Nå i vår er det til sammen 62 studenter i sving.<trans.gif>Daglig leder i Næringshagen i Orkdalsregionen, Anja Tjelflaat, synes å bruke studenter i prosjektene er viktig fordi de tilfører nye tanker, og helst tanker ingen har tenkt før.

– Målet er å jobbe med innovasjon og utvikling. Da er det viktig å se ressursene som studentene er, sier Anja Tjelflaat.

Tjelflaat sier videre at næringshagen er heldig som kan være knyttet til flere av Norges største og beste studentmiljø; BI, NTNU og Høyskolen i Sør-Trøndelag.

Ser fremover

Alle prosjektene som studentene jobber med har til felles å være idéer som ligger litt fremover i tid. De kommer som regel tidlig inn i utviklingsfasen, når man fremdeles er veldig åpen og det gir nye muligheter.

– Vi setter gjerne sammen idéer og utviklingsprosjekter som har relevans for studentene som skal jobbe med det. Dermed får vi bedre resultater og studentene kan bruke pensum, sier Tjelflaat.

Hun forteller at næringshagens strategi, kombinert med nytenkende studenter har den heldige konsekvensen å gjøre relasjonen sterkere mellom bedriftene og næringshagen.

Samarbeidet

Det første som skjer er at næringshagen, bedriften, studentene og deres fagansvarlige møtes for et oppstartsmøte. Det er oftest to studenter i en gruppe, men kan være fler.

Deretter jobber studentene mot målet med regelmessige møtepunkt for veiledning og avsjekking.

– Igjen er det viktig at dette har en relevans i forhold til hva de ønsker å utføre, pensum og at vi lytter på hva de sier. Dette gir merverdi både for oss og dem, forteller Anja.

Humanister med idémyldring

Akkurat nå er en gruppe humanister i praksis i gang med en åpen idémyldring for å komme frem til nye tanker om regionens særegenhet og det unike som kan attrahere. Fokuset er mat,  produkter og opplevelser.

– Det er nå førti påmeldte. Folk fra muséer, hotellnæringen, produsenter og andre. Resultatet av idémyldringen skal føre til tre prosjektidéer som kan gjøre regionen mer attraktiv, sier Anja Tjelflaat.

Andre studentprosjekter i Orkdalsregionen:

 Fra worshop fgjennomført av studenter fra Humaniser i praksis ved NTNU.
Fra worshop fgjennomført av studenter fra Humaniser i praksis ved NTNU.
 Studenter fra logistikk ved HiST på omvisning hos Storvask, bachelor oppgaver vår 2014.
Studenter fra logistikk ved HiST på omvisning hos Storvask, bachelor oppgaver vår 2014.
Indøk studenter fra NTNU etter sluttlevering av oppgaver utført i Orkdalsregionen vår 2013.
Indøk studenter fra NTNU etter sluttlevering av oppgaver utført i Orkdalsregionen vår 2013.

 

« Tilbake til arkivet