Videokonferanseutstyr til Kirkenes

Kirkenes Næringshage har gjennom Innovasjon Norge fått støtte til å kjøpe avansert norskutviklet videokommunikasjonsutstyr. Utstyret er tilgjengelig for bedriftene i Kirkenes næringshage, det er gratis å bruke og gir dem mulighet til å bedre kommunisere med rådgivere i Innovasjon Norge-systemet.

Innovasjon Norge prosjektet «pådriver for innovasjon og verdiskaping» er finansiert av kommunal- og moderniseringsdepartementet/fylkeskommunene. Dette prosjektet vil forhåpentligvis gjøre det lettere for bedriftene å få tettere kontakt med rådgiverne i Innovasjon Norge. Det avanserte videokonferanseutstyret som brukes er norskutviklet og produktutvikleren jobber i et firma som har kontorer i Kirkenes Næringshage.

– Videokonferanse er mye bedre enn telefon, og vesentlig billigere enn fly. Med dette utstyret får vi nå mulighet til å kommunisere mye mer effektivt med våre samarbeidspartnere. Reisetid og -kostnader kan reduseres, og kvaliteten på kommunikasjonen blir mye bedre enn ved telefonkonferanse, daglig leder Terje Meyer i Kirkenes Næringshage.

– Et like viktig poeng er at dette utstyret nå vil bli tilgjengelig for hele næringslivet i regionen. Departementet og Innovasjon Norge som har bekostet utstyret ønsker at det skal gjøres tilgjengelig og kostnadsfritt for brukerne. Det betyr at alle i næringslivet som ønsker å bruke dette kan henvende seg til oss, så skal vi legge til rette for bruken, sier Terje Meyer.

« Tilbake til arkivet