Faglig påfyll hele året

Tid for faglig påfyll hele året gjennom

Næringslivet i Røros-regionen har mange sterke sider, er allsidig og framtidsrettet. Nå kommer det mange muligheter til å styrke egen kompetanse og blir enda bedre i tiden som kommer.

Tekst: Bjørn Tore Hindklev

Det er Rørosregionens næringshage sitt suksessfulle «Kompetanseforum» som er på plass igjen i det nye året, med et vell av muligheter for de som vil videre. For de som vil bli bedre og for de som vil bli inspirert.
Fjorårets kompetanseforumsmøter var populære og traff et klart behov i det lokale næringslivet. Programmet for årets frokostmøter er nå klart og det er like variert og framtidsrettet som næringslivet sjøl.
Mellomlederen
Det hele starter 7. februar med fokus på mellomlederen. Tittel på dette frokostmøtet er «Mellomlederen – balansekunstnerens mester!» og foredragsholder er Jan Moum, senior bedriftsrådgiver i Avantas as.
Moum vil gå gjennom hva mellomlederens rolle egentlig er, balansen mellom ansvar og myndighet, spårsmål om personalansvar og mellomlederen om organsiasjonens nye helt. Foredraget skal passe både for arbeidsledere, mellomledere og ikke minst daglig leder.
Hva kommer nå?
Framtida er fokus for det neste møtet, som finner sted den 25. april. «Forsight – hendelser, trender og drivkrefter» er tittelen på dette forumet, som vi får servert til frokost av Geir Myrvold fra Strategisk Bedriftsutvikling as.
Det handler om fremtidsscenarier, hendelser, trender og drivkrefter, om hva som endrer seg og hva som ikke endrer seg og hva dette betyr for nettopp din bedrift.
Det er vanskelig å forutse hva som skjer i framtida, men vi kan posisjonere oss i forkant av store endringer, mener Myrvold.

« Tilbake til arkivet