Har du Norges smarteste industribedrift?

Det jaktes på Norges smarteste industribedrift! Vi leter etter de som tenker smart, og har innført tiltak for effektiv ressursutnyttelse og økt produktivitet. Konkurransen er i regi av Norsk Industri og Siemens.

Det kan være utfordrende å være konkurransedyktige i et høykostland som Norge. Derfor må også norsk industri tenke ekstra smart og nytt for å lykkes i fremtiden, ikke minst når det gjelder bruken av moderne teknologi.

Det finnes allerede mange inspirerende eksempler på bedrifter som har gjort nettopp dette, og det er disse bedriftene Norsk Industri og Siemens nå leter etter, i konkurransen ”Norges Smarteste Industribedrift”.

Vinneren blir kåret av en bredt sammensatt jury fra både næringsliv, media og organisasjoner, og prisen deles ut under Industrikonferansen 2014 i mai.

Hvem kan delta?

Konkurransen er åpen for alle industribedrifter i Norge. Vi jakter spesielt på industribedrifter som tenker smart om sin bruk av ressurser, med positiv effekt for produktivitet og konkurransekraft.

Vinneren blir kåret av en bredt sammensatt jury fra både næringsliv, media og organisasjoner. Prisen deles ut under Norsk Industris Industrikonferanse 7. mai, 2014.

– Som de fleste vet, er Norge et av verdens beste velferdssamfunn. Det vil også si at vi har de høyeste kostnadene i verden når det kommer til lønnskostnader. På bakgrunn av dette trenger vi smarte industribedrifter som kan jobbe på en måte som gir konkurransekraft. Det vil si at vi må være smartere enn konkurrentene våre. Vi må ha produksjonssystemer som er i stand til å sørge for at for at våre industriarbeidere klarer å produsere mer per enhet, vi må ha mer innovasjon i de produktene vi skal selge slik at verden vil betale en høyere pris for dem enn for konkurrentenes. Ikke minst trenger vi smarte industribedrifter for å hjelpe resten av samfunnet til å bli mer produktive. Hele det norske samfunnet må jobbe smartere, og da er det industrien som må gå foran, sier Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri.

Nominer bedriften nå

  • Påmeldingsfrist er 25.april, 2014
  • Bedrifter sender inn sine eksempler via kampanjens nettsider smartindustri.no. Her kan man også nominere andre bedrifter.
  • Vinneren kåres på Industrikonferansen 2014, den 7. mai. Påmelding her.
  • Premien er en eksklusiv tur til BMW-fabrikken i München hvor teknologi brukes på en smart måte
  • I løpet av kampanjeperioden blir flere bedriftseksempler bli presentert i egne videoer.
  • I egne videointervjuer vil også følgende personer gi sitt bidrag omkring betydningen av produktivitet; statsminister Erna Solberg, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, næringsminister Monica Mæland, adm. dir. i Norsk Industri Stein Lier-Hansen, divisjonsdirektør i Sector Industry i Siemens Anne Marit Panengstuen, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Paul Chaffey.
« Tilbake til arkivet