150 forfattere skriver innovasjonsbok

150 forfattere er i gang med å skrive «den ultimate innovasjonsboken». Tove Gulbrandsen, daglig leder i Odal Næringshage og styreleder i Foreningen Næringshagene i Norge, er en av forfatterne. Hun lover en praktisk bok om hvordan bedrifter kan lykkes med innovasjon.

Det er professor Sjur Dagestad ved NTNU som er gründer og idehaver til den «ultimate innovasjonsboken». Sammen med innovasjonsselskapet Innoco leder han prosjektet. Det er første gang i Norge at så mange forfattere skal samarbeide om èn og samme bok. Prosjektet omtales derfor som Norges største «crowdwritingsprosjekt».

Rett på sak
– Boka skal være en praktisk, rett på sak, oppdatert og inspirerende beskrivelse av hvordan norske bedrifter kan lykkes med innovasjon. Det faglige stoffet og innovasjonsverktøyene skal presenteres på en slik måte at leseren får både lyst og mulighet til å ta dette i bruk i egen virksomhet. Denne boka skal kort og greit være en praktisk innovasjonsbok for innovatører, utformet av innovasjonsbransjen selv, skriver Sjur Dagestad i prosjektbeskrivelsen.

– Hovedmålet med prosjektet er kort og godt å bringe Norge videre innenfor praktisk innovasjon, skriver Dagestad.

Boken er basert på at hvert kapittel har en gruppe mennesker som gjør et faglig dypdykk i hver sitt tema. Samarbeidet og diskusjonene skal resultere i 13 ulike kapitler. Boka bygges rundt tre ulike caser, som går igjen i alle kapitlene.

Spennende arbeidsmåte

En del av de 150 forfatterne er knyttet til næringshager eller inkubatorer. Daglig leder i Odal Næringshage på Skarnes i Sør-Odal og styreleder for Foreningen Næringshagene i Norge, deltar i gruppen som jobber med kapittelet som heter «Kundeverdi». Dette kapittelet handler om hvilken verdi løsningene dine skaper for kundene dine. Videre hva du gjør for å teste og foredle disse løsningene slik at de skaper enda høyere kundeverdi.

Arbeidet er lagt opp slik at vi har fire gruppesamlinger hvor vi diskuterer oss gjennom temaene i kapittelet. Mellom hver samling jobber vi med konkrete emner knyttet opp mot innsiktskapitelet som skriftlig sendes inn før neste gruppesamling, sier Gulbrandsen. Hun synes det er en spennende måte å skrive bok på.

1 samling Kundeverdi-9

– Jeg har aldri vært med på å skrive bok på denne måten før. Det er veldig spennende fordi vi samler mennesker med ulik bakgrunn og ståsted til en bred diskusjon, sier hun.

Arbeidet startet i desember 2013, og boka skal være ferdig høsten 2014. Tove Gulbrandsen sier det blir en praktisk orientert bok.

– Tanken er at det ikke skal være en tung fagbok, men at den er relatert til hverdagen de fleste bedrifter møter. Den skal kunne brukes som et oppslagsverk, i tillegg til å være inspirerende og konkret, sier hun.

« Tilbake til arkivet