Vil utnytte vårt grønne gull

Rakkestad kommune vil være med å revolusjonere norsk skogbruk

Rakkestad kommune ønsker å engasjere fylkets politikere til å satse på massivtre. Dette kan skape ny industri i fylket, samtidig som det gir en stor klimagevinst. Hva hvis det fantes en billig, gjennomførbar og ikke minst verdiskapende måte å møte klimautfordringen, samtidig som man utnytter norsk tømmer.

Rakkestad kommune mener bygg i massivtre er løsningen, og om to uker åpner de rådhusets dører for politikere fra hele Østfold, byggebransjen og andre interesserte til en konferanse om emnet.

Overbevise politikerne

Mye av norsk tømmer eksporteres i dag ut av landet, samtidig som store deler av landets treforedlingsindustri på Østlandet har blitt lagt ned de siste årene. Trenden er med andre ord tydelig, og noe må gjøres for å utnytte de ressursene vi selv har i skogen.

Det er ordfører Ellen Solbrække, som selv har tatt initiativ til å starte prosjektet, der massivtre settes på dagsorden. Hun er blant annet medforfatter i boken “Fra sorte til grønne karboner”, og håper nå å kunne spre kunnskapen om massivtre ut til resten av fylkets innbyggere og deres folkevalgte.

– Vår viktigste oppgave er å overbevise politikerne om å bruke mer massivtre. Det er de som må gå foran og bygge i dette materiale, så det blir lettere for byggebransjen å omstille seg, forteller hun. I dag ser vi eksempler på bygg i massivtre som blant annet Høyskolen i Østfold i Halden, nybygget på Mysen videregående skole og studentboligene i Ås.

Skape arbeidsplasser

Det er Bjørn-Erik Studsrud i Navet Næringshage som er prosjektleder for prosjektet massivtre. Han har den siste tiden sett på mulighetene for å sette i gang limtreproduksjon i Østfold, og tror dette kan være fremtiden for skogbrukerne i Østfold. Studsrud får støtte av skogbrukssjef i Rakkestad kommune, Knut Østby, og fylkesskogmester, Jan Egil Nygaard.

– Dette er et viktig prosjekt, som vil kunne skape mange arbeidsplasser og ha positiv innvirkning på industrien i fylket, sier Nygaard. Han mener fokuset på å utnytte ressurser som olje og kull, kan ha kommet på bekostning av vårt grønne gull.

– Nå må vi nå ut til alle ledd i byggebransjen, og håper de kommer på foredraget. Det samme med skogbrukere, sier han.

Stor miljøgevinst

Massivtre skal ifølge prosjektgruppen gi både stor miljøgevinst og verdiskapning. Det er både billigere, enklere å bruke, gir varmere og lunere hus, samt er mindre brannfarlig enn jern og stål. – Dette er kunnskap vi har tilegnet oss på kort tid. Man oppnår en stor gevinst av å bruke det, og det er det offentlige som må gå foran. Vi må først skape et marked, så kan vi tenke produksjon og slutte å sende råvarene våre ut av landet, sier Studsrud.

Styreleder i Det Norske Skogselskap og tidligere landbruksminister, Johan C. Løken, daglig leder i Trebruk as, Bjørn Lier, og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Stein Erik Lauvås, er blant flere som skal holde foredrag i Rakkestad rådhus tirsdag 17. juni. Politikere fra fylket er invitert, det samme er bygdas innbyggere som er interessert i å lære mer om massivtre.

Fakta om massivtre

* Massivtre er en betegnelse på treplanker, som er satt sammen til store treelementer.

* Treplankene legges normalt 90 grader på hverandre i tre til ni lag avhengig av bruksområde og danner et byggeelement som normalt har bredde fra 1,2-3 meter og er opptil 16 meter lange. Vekt er 450 kg/m3.

* Massivtreelementer kan brukes i alle typer bygg, som boliger, næringsbygg, skolebygg, barnehager og helsebygg.

© Rakkestad Avis

« Tilbake til arkivet