Åpner for næringslivet i hele regionen

Fruktbart samarbeid: Daglig leder i Rørosregionen næringshage, Sigrid M.Jansen, og regional næringssjef, Arild Løvik, håper på et fruktbart samarbeid når de nå åpner opp for samarbeid med næringslivet i Nord-Østerdal. Foto; Hilde Porsanger
Fruktbart samarbeid: Daglig leder i Rørosregionen næringshage, Sigrid M.Jansen, og regional næringssjef, Arild Løvik, håper på et fruktbart samarbeid når de nå åpner opp for samarbeid med næringslivet i Nord-Østerdal. Foto; Hilde Porsanger

Rørosregionen Næringshage ønsker å utvide sitt geografiske område til å gjelde hele Fjellregionen. I dag omfatter de Røros og Holtålen kommuner.

– Vi ønsker nå å åpne opp for næringslivet i hele regionen, forteller daglig leder i Rørosregionen næringshage, Sigrid M. Jansen.

Næringshagens generalforsamling i april synliggjorde et ønske om å utvide næringshagens virksomhet til å omfatte et større geografisk område. Det naturlige er en utvidelse sørover til de nabokommunene i Hedmark som i dag står uten noe næringshagetilbud.

Også SIVA som både er medeier i næringshagen samt operatør av det Nasjonale Næringshageprogrammet ønsker en slik utvidelse velkommen.

Direktør i avdeling for Innovasjon i SIVA, Ola Borten Moe, deltok på næringshagens generalforsamling og uttalte blant annet at det er et mål for SIVA at større deler av landet skal få ta del i det virkemiddelet en næringshage er, og at SIVA ønsker at dette skal skje gjennom en styrking av allerede eksisterende og vel fungerende næringshager.

– Rørosregionen næringshage har i de tre åra de har eksistert gjort en god jobb, og med deres hjelp vil hele regionen kunne få tilgang til denne måten å arbeide på, sier regional næringssjef, Arild Løvik.

Vil dekke hele regionen

Næringshagen omfatter kun kommunene Røros og Holtålen i dag. En utvidelse vil kunne omfatte kommunene Os, Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal og Rendal.

Dette er et tilbud til næringslivet. Som medlem i næringshagen vil bedrifter få tilgang både på utviklingsressurser og et nasjonalt nettverk.

– Å være med i næringshagen betyr ikke å ha kontor hos oss. Næringshagen er et kompetansenettverk, ikke et hus, sier Jansen.

En utvidelse av det geografiske virkeområdet fører til flere ansatte i næringshagen.

Løfte lokale bedrifter

Omfanget avgjøres av interessen fra næringslivet i Nord-Østerdalen.

– Det blir spennende å åpne opp for hele regionen. Vi har fått til en måte å jobbe på som virker, og ønsker å ta med erfaringene fra Røros og Holtålen videre, sier Jansen.

– Det er næringslivet som bestemmer hva dette blir, og vi vil gi de en mulighet til å bli med i nettverket. Snakke om muligheter og ønsker, sier Løvik.

Med kontaktnettverket til næringshagen, kan lokale bedrifter løftes opp til nasjonalt og kanskje internasjonalt nivå.

– Vi fungerer litt som «koblere». Vi ser på utviklingsmulighetene sammen med bedriften, og denne kan bli en del av et nasjonalt nettverk, sier Jansen.

Rørosregionen Næringshage er også opptatt av arbeidsplassene i regionen.

– Vi ser på muligheten til å opprette nye arbeidsplasser og bevare eksisterende, sier Jansen.

Nå vil de ut å lufte interessen for næringslivet i de nye kommunene.

– Vi vil gå ut og høre hva næringslivet er interessert i, og se på tilbud og interesse, avslutter Løvik.

« Tilbake til arkivet