– Utvikling av kulturnæringene er viktig for Norge

Kulturminister Torhild Widvey var på Lillehammer for å bli orientert om arbeidet med å starte opp et nasjonalt senter for kulturnæringer. Dekan Tone Haraldsen, Høgskolen i Lillehammer, er prosjektleder.
Kulturminister Torhild Widvey var på Lillehammer for å bli orientert om arbeidet med å starte opp et nasjonalt senter for kulturnæringer. Dekan Tone Haraldsen, Høgskolen i Lillehammer, er prosjektleder.

Kulturminister Thorhild Widvey besøkte fredag (1.aug.) representanter fra Høgskolen i Lillehammer, som har fått oppdraget med å utvikle et virtuelt nasjonalt kunnskapssenter for kulturnæringene. Møtet fant sted på Fabrikken kulturnæringssenter i Lillehammer, den første samlokaliseringen i sitt slag i Norge.

– 75.000 mennesker er sysselsatt i kulturnæringene. De gode eksemplene og de entusiastiske kulturentreprenørene næringsministeren og jeg møtte under kulturnæringskonferansen i Tromsø tidligere i år, viser en sektor med godt potensial for videre vekst. Etableringen av et kunnskapssenter skal styrke arbeidet med å utvikle kulturnæringene, derfor prioriterte regjeringen senteret i statsbudsjettet, sier kulturminister Thorhild Widvey.

– Vi er svært glade for at anbudet vårt vant frem og ser frem mot å starte dette spennende arbeidet. De første månedene vil naturlig nok gå med på å utvikle senterets virtuelle infrastruktur, samle inn og systematisere eksisterende kunnskap og skreddersy den for formidling til senterets målgrupper, samt konkretisere fremtidige prosjekter, sier leder for det nye kunnskapssenteret, dekan Tone Haraldsen ved Avdeling for Samfunnsvitenskap, Høgskolen i Lillehammer.

– Maktspredning er viktig for regjeringen, også geografisk. Derfor er det flott at beste tilbudet kom fra Høgskolen i Lillehammer. Lillehammer har en tydelig brukerorientert tilnærming til oppdraget, også i FoU- og formidlingsaktiviteter, og etter dagens presentasjon av planene gleder jeg meg til å se resultatene, avslutter Widvey.

« Tilbake til arkivet