Spår flere jobber

Tekst: Viktor Leeds Høgseth

Næringsliv må ha flere ben å stå på enn oljenæringen.

HELGELAND: Bjørn Audun Risøy mener oljeeventyret så vidt er startet på Helgeland, men at vi må satse på flere hester. – Videre utvikling av oljenæringa i nord, vil gi forholdsvis liten sysselsettingseffekt. Det slår Allan Sande fast i et intervju med Avisa Nordland denne uken. Han er forfatter av boka «Slaget om Lofoten» og professor ved Universitetet i Nordland (UiN).
Sande sier også at Helgeland ikke vil få tilbake like mye som det er investert og at oljedrømmen i nord er oppskrytt. Flere hester Bjørn Audun Risøy er prosjektleder for Oljenettverk Helgeland. Han mener Sande ser for lite nyansert på tingenes tilstand.

 - SYSSELSETTING: Bjørn Audun Risøy spår flere arbeidsplasser innen olje og gass i årene som kommer.
– SYSSELSETTING: Bjørn Audun Risøy spår flere arbeidsplasser innen olje og gass i årene som kommer.

– Jeg er enig med Sande i en ting og det er at vi ikke kan satse på olje og gass alene. Det holder ikke. Vi må satse på flere hester samtidig. Fiskeri og havbruk, mineral og bergverk, prosessindustri samt bygg og anlegg er viktige næringer. Samtidig som vi satser på olje og gass må vi binde sammen dette med disse næringene. Samlet vil dette bli meget bra, sier Risøy. Like stort som Nordsjøen Risøy mener prognosene for nordområdene er så bra at de om noen år vil det kunne konkurrere med Nordsjøen.

– Det er gjort mange analyser av situasjonen og disse viser at olje- og gassaktiviteten i nordområdene innen 2030 vil være på høyde med Nordsjøen. Analysene baserer seg på funn og det faktum at man så vidt er startet. Det finnes så mange steder med potensial som ikke er satt i drift. Med årene vil dette vokse enormt, sier han.

Ringvirkningene Risøy ser store muligheter for ringvirkninger innen olje og gass.

– Vi ser at dette har slått inn allerede for mange bedrifter. I Rana kan jeg bare nevne MOMEK og SAR NordMiljø. Dette er eksempler på bedrifter som med satsing på olje og gass har fått flere bein å stå på. Flere bedrifter som knytter seg opp mot industrien vil merke store ringvirkninger av dette i årene som kommer. Aktiviteten og ringvirkninger på Helgeland og Nord-Norge vil avhenge av flere forhold og tilgang på nye områder er ett av dem.

Myndigheter og oljeselskap må i større grad bruke de mange sterke bedriftene på Helgeland og basene på Helgeland må få flere funksjoner og styrkes, sier han.

Beina på bakken. Selv om Risøy mener olje og gass vil skape økt sysselsetting og høyere inntjening sier han det er viktig å beholde beina på bakken. – Aasta Hansteen har skapt 200 arbeidsplasser i oppstarten, men det er over år inntjeningen skjer.  Det er når driften er i gang over tid pengene vil komme.

Noen har for høye forventninger til at bare oljen skal være redningen for Helgeland og at det skal skje øyeblikkelig. Det vil ikke skje. Man må satse samlet på alle næringene. På den måten vil vi vokse sterkere, over tid, sier Bjørn Audun Risøy.  “«Vi må satse på flere hester samtidig» Bjørn Audun Risøy”

Olje og gassnettverk

Olje- og gassnettverk Helgeland er et bedriftsnettverk som representerer 51 leverandørbedrifter på Helgeland, med totalt ca. 2000 ansatte og en samlet årlig omsetning på ca. 6 Mrd NOK

■ Nettverket ble etablert høsten 2011 og organiseres som et treårig regionalt nettverksprosjekt under leverandørnettverket Petro Arctic, og med Kunnskapsparken Helgeland og Sentrum Næringshage som prosjektledelse

« Tilbake til arkivet