Er snart i full gang

Kulturnæringshagen i Gammelbanken på Sunndalsøra vil bli offisielt åpnet under høstens Idéfestival.

I næringshalvtimen, som er en fast programpost når økonomi- og planutvalget i Sunndal møtes, slapp Mette Sæter Ormset til med en orientering om kulturnæringshagen.

Klargjøringen av lokalene i den gamle bankbygningen ved rundkjøringen på Sunndalsøra har pågått en stund. Nå er innspurten i gang og kulturnæringshagen åpnes offisielt under høstens Idéfestival.

Aura næringshage er moderbedriften og Aura kulturnæringshage har kommet i stand gjennom et spleiselag der fylkeskommunen, Sunndal næringsselskap, Sunndal kommune og SIVA, senter for industrivekst, deltar.

Snart klar: Aura kulturnæringshage nærmer seg offisiell åpning. ? De første leietakerne er allerede på plass, sa Mette Sæter Ormset, ansvarlig for det operative arbeidet i prosjektet. Økonomi- og planutvalget i Sunndal ble orientert om framdriften tirsdag.
Snart klar: Aura kulturnæringshage nærmer seg offisiell åpning. De første leietakerne er allerede på plass, sa Mette Sæter Ormset, ansvarlig for det operative arbeidet i prosjektet. Økonomi- og planutvalget i Sunndal ble orientert om framdriften tirsdag.

Daglig leder i Aura næringshage, Malene Aaram Vike, er prosjektleder, men det operative prosjektarbeidet er det Mette Sæter Ormset som skal utføre.

– Vårt ønske er å tilby en samlokalisering og utvikle et nettverk for de kreative næringene i regionen. Dette handler om kreative hoder, som ser muligheten for å kunne utvikle en hobby til en lønnsom virksomhet og kanskje til og med et levebrød. Vi vil forsøke å løfte fram de som driver på med kreative aktiviteter, slik at de kan gjøre penger ut av det. Målet er minimum fem vellykkede etableringer i løpet av den treårige prosjektperioden, sa Sæter Ormset.

– Men en må vokte seg vel for at ikke dette blir et kosested, men faktisk et aktivitetssted som avler en inntektsbasert næring, sa Per Atle Hansen, som representerer Sunndal Høyre i økonomi- og planutvalget.

Hansen ville også vite om kulturnæringshagen blir et rent kvinneforum, eller om mannfolka også blir med.

– I oppstartsfasen blir nok kulturnæringshagen kvinnedominert, men vi både håper og tror at mannfolka kommer sterkere etter hvert, sa Sæter Ormset.

Kulturnæringshagen skal være et lavterskeltilbud med fast pris, alt inkludert og med tilbud om heltid, deltid og kveldstid. Deltakerbedriftene vil få behovsstyrt rådgivning og kompetanseutvikling.

Tre faste leietakere er allerede på plass og flere er på tur inn døren. Leietakerne har allerede fått være med på utformingen av fellesarealene, der det blant annet skal være felles måltider og rom for de gode samtaler.

« Tilbake til arkivet