Næringshage® er et registrert varemerke

NÆRINGSHAGE® er et registrert varemerke for SIVA. Dette innebærer at SIVA har enerett til varemerket, og derfor bestemmer hvem som kan få bruke begrepet Næringshage®. Eneretten til Næringshage gjelder også når ordet “Næringshage” brukes i kombinasjon med andre ord, samt varianter som kan forveksles med ordet Næringshage. Det vil si at man må være med i SIVAs næringshageprogram, eller medlem av Næringshagene i Norge for å kunne bruke ordet «Næringshage». Ingen andre kan bruke betegnelsen uten særskilt tillatelse fra SIVA.

SIVA har også registrert eplelogoen som varemerke, med tilsvarende regler som Næringshage® som beskrevet over. Logoen skal brukes i originalfargene rødt og grønt, i noen tilfeller i sort/hvitt.

Næringshage® er et registrert varemerke Illustrasjon: Øyvind Malum, WOW Reklame as
Næringshage® er et registrert varemerke
Illustrasjon: Øyvind Malum, WOW Reklame as

Registrert varemerke betyr:

En merkevare er et varemerke som får et innhold når vi blir eksponert for det, og gjør noe med oss emosjonelt, positivt eller negativt.

Et varemerke er derimot det konkrete navnet, grafikken, fonten, slagordet eller emballasjen, – alt som skiller produktet eller tjenesten fra andre.

En varemerkeregistrering gir innehaveren enerett til å bruke varemerket som kjennetegn for sine varer og/eller tjenester.

Vil du vite mer om varemerkeregistrering, se: https://www.patentstyret.no/no/Varemerke/Hva-er-et-varemerke/ og http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2010-03-26-8?q=varemerkeloven

Kontaktinformasjon:

Ta kontakt med Tove Guldbrandsen, Tove.gulbrandsen@onu.no, i Næringhagene i Norge for medlemskap, eller

Heidi Lyng, heidi.lyng@siva.no, i SIVA for å søke om å bli med i næringshageprogrammet.

« Tilbake til arkivet