Med interesse for næringsspørsmål

Tekst: Kjell Hansen

Det var en lydhør og interessert stortingsrepresentant som under sitt besøk i Petro NH onsdag denne uken fikk orientering om Sentrum næringshage og utfordringene som Helgelands olje- og gassbransje står over for.

Før ankomst til Sentrum Næringshage hadde Pål Farstad som er stortingsrepresentant og medlem av næringskomiteen allerede vært innom Bioforsk på Tjøtta, samt Petter Dass-museet og Stokka flyplass.

Stortingsrepresentant Pål Farstad ble ønsket velkommen av adm. dir i Sentrum Næringshage, Jørn Clausen.

I Petro NH ble Farstad mottatt av adm. dir. i Sentrum Næringshage som orienterte om driften av næringshagen. På programmet sto fremlegg av status for olje- og gassnæringen av rådgiver i Petro Arctic, Eirik F. Hansen. Det ble også innlegg fra ordfører i Alstahaug kommune, Bård Anders Langø før Farstads besøk ble avsluttet med en kort omvisning på baseområdet.

Pål Farstad er stortingsrepresentant for Møre og Romsdal og tilhører partiet venstre. Medlem av Næringskomiteen fra oktober 2013.

« Tilbake til arkivet