Jakter unge talenter

Tekst: Per Roar Brekken, OPP

REKRUTTERING

Jobbene kommer via jungeltelegrafen. Nå skal Silje Kristin Granum profesjonalisere jobbjakten for lokale bedrifter med hjelp av oppdalsstudent. Behovet for ung arbeidskraft er stigende, men antallet unge arbeidstakere går kraftig ned i regionen. – Vi skal markedsføre det lokale næringslivet på en profesjonell måte slik større aktører gjør, sier Silje Kristin Granum til OPP.

Med seg som rådgiver i Talentverket har hun utflytta oppdaling og NTNU-student Kristina Brend, som skal sørge for å spre budskapet om bygdejobbene i studentmiljøet i Trondheim. Rådet til de som kunne tenke seg jobber i fjellregionen er enkelt; «Raskere karriere, råere fritid». 10 bedrifter har allerede signert en avtale med Talentverket som satsingen heter. Granum vil knuse myter om bygda som kjedelig, lavtlønna og uhip. – Ja, dessverre er det slik mange ser på jobbmulighetene på bygda. Det er et stort potensial i å endre det, bekrefter Brend overfor OPP. – Mange av dem liker å komme hit i helgene. Nå skal vi overvise dem om det også finnes et spennende og interessant arbeidsliv her. Det har de liten kunnskap om, sier Granum. Bak satsingen står Nasjonalparken næringshage, og det treårige prosjektet skal rekruttere nye medarbeidere til bedrifter både i Oppdal, Rennebu og Midtre Gauldal. Bedriftene som blir med på satsingen får hjelp til markedsføring og utviklingsarbeid for å lokke nyinnflyttere til Oppdal, Rennebu og Midtre Gauldal – rett fra skolebenken. Bedriftene og de nyansatte får også oppfølging etterpå.

 - TALENTJEGER: Jon Uthus i NHO Trøndelag har tro på at satsingen på Talentverket kan bære frukter og ønsker Kristina Brend lykke til.
– TALENTJEGER: Jon Uthus i NHO Trøndelag har tro på at satsingen på Talentverket kan bære frukter og ønsker Kristina Brend lykke til.

DE UNGE FORSVINNER

Bakgrunnen er alvorlig nok. De tre kommunene har siden årtusenskiftet opplevd en stor befolkningsnedgang i aldersgruppen 25-39 år. For Rennebu er nedgangen voldsom, hver tredje person i aldersgruppa har forsvunnet på bare 12 år. For Oppdal og Midtre Gauldal er nedgangen på 12,7 prosent. – Hvis denne utviklingen får fortsette får vi et kjempeproblem, mener Granum. Selv flyttet hun til Oppdal uten jobb. Den fikk hun via bekjentskaper, og slik mener hun mange ledige stillinger rekrutteres. – En må ofte bli kjent med oppdalinger først, før en får jobb. Vi skal prøve å komme inn tidligere. Regionen har et usynlig arbeidsmarked, mener Granum som vil ha stillingene ut på markedet. Bedriftene som blir med får gratis faglig påfyll, men markedsføringen, rekrutteringen og utviklingspakkene må det betales for. Men det mener Granum bedriftene vil tjene inn ved at de lettere finner rett ansatt.

MASTERSYKEN

Jon Uthus i NHO Trøndelag kan bekrefte at regionen sliter med å skaffe kompetanse. I NHOs kommune-NM scorer Oppdal dårligst på nettopp kompetanse der kommunen ligger på 250. plass i Norge. En av tre NHO-bedrifter sliter med å rekruttere kvalifisert personale i dag, og nesten halvparten av NHO-bedriftene i Trøndelag sier de har rekrutteringsproblemer. Utfordringen er også at bedriftene etterspør fagkompetanse, mens de unge velger bort yrkesfag. «Mastersyken» hos de unge gir et misforhold, spesielt ute på bygda der en av fire trønderbedrifter sier de har stort behov for å ansette praktikeren. – En av tre trenger folk med fagbrev, kun én av ti trenger en masterstudent, fastslår Uthus. Selv mener Uthus at foreldre må ta sin skyld for at mastersyken har bredt seg blant de unge. Holdninger til yrkesfag i hjemmet påvirker veivalgene til de unge. Selv erkjenner han at han reagerte da sønnen valgte elektrofag framfor høyere utdanning. – Vi må fokusere mer på yrkesfag og i hvert fall ikke kalle de som har anlegg for yrkesfag for skoletapere.

YRKESFAG

Han får støtte av studieveileder Brit Eide Fredriksen ved Oppdal videregående skole. – Vi har en regjering som kun snakker om Pisaundersøkelsen og hvor dårlig stelt det er med Norge. Tenk om de kunne snakke like mye om mangelen å lærlingeplasser. Det er ikke bare internasjonale prøver i ungdomsskolen som teller, sier Eide Fredriksen. OVS har de siste årene mistet flere skoletilbud, og flere oppdalinger enn før må flytte ut for å ta utdanning. Det kan gi konsekvenser på sikt. – Hvis ungdom må flytte ut for å gå videregående skole, er det enda mindre sjanse for at de flytter hjem igjen når de har tatt utdanning, mener daglig leder i Nasjonalparken næringshage, Tina Selbæk. – Dette er vanvittig bra gjennomtenkt, sier Jon Uthus i NHO Trøndelag som møtte lokale bedrifter til frokostmøtet i regi av Nasjonalparken Næringshagen sist uke. Uthus håper lokale bedrifter nå blir med på satsingen. Hittil har Granum signert avtaler med 10 bedrifter, som skal kombinere bedriftens behov for ny kompetanse og samtidig øke omdømmet for både bedriften, det lokale næringslivet og regionen. – Vi håper at vi i løpet av tre år skal klare å selvfinansiere Talentverket, sier Granum til OPP.

« Tilbake til arkivet