Flere ansatte – flere gode råd

Tekst: Petter Geisner

SØRODAL: Stadig fere oppsøker næringshagen for råd og veiledning. Derfor er staben utvidet.

 - UTVIDER: Annette Sandbæk (t.v. ,) og daglig leder Tove Gulbrandsen har fått Jan Gisle Berger og Tommy Wold som nye kolleger i Odal Næringshage. Foto: Petter Geisner
– UTVIDER: Annette Sandbæk (t.v. ,) og daglig leder Tove Gulbrandsen har fått Jan Gisle Berger og Tommy Wold som nye kolleger i Odal Næringshage. Foto: Petter Geisner

Odal Næringshage er stedet du år gode råd hvis du vil starte for deg selv. De forteller deg hvordan du oppretter et eget selskap og hvordan du nner fram i papirmølla. – Vi er ikke til bare for nyetablerere. Det er mange etablerte bedrifter som bruker oss, for eksempel til å sette nye ideer ut i livet, sier daglig leder Tove Gulbrandsen. Til nå har hun «ått unna» arbeidet stort sett alene. Det gikk ikke i lengden.

To nye – Det ble for mye for én person, samtidig var det godt å få tak i folk som på bestemte områder har mye bedre kompetanse enn meg, smiler Tove og nikker mot de to siste ankomne i staben. Jan Gisle Berger og Tommy Wold.

Berger er nordodøling bosatt på Jessheim. Han har selv etablert ere virksomheter, solgt to av dem og har ått tid til å hjelpe andre gründere. – Det gjelder å gjøre veien så kort som mulig. Nylig var det en med en idé, han mente han trengte tre måneder på å å laget en prototype og å ska e en produsent. I løpet av tre uker var begge deler klart, sier Berger, som har kompetanse innen salg og markedsføring.

Billige tjenester Tommy Wold fra Oppstad har kompetanse innen økonomi, regnskap, skatt og IT-løsninger, altså områder som alle med egen virksomhet er nødt til å forholde seg til. Berger og Wold er begge deltidsansatt, i likhet med Annette Sandbæk. Hun er sekretær og «altmuligdame » i en næringshage der det er 20 leietakere. Næringshagene støttes av fylke og stat. – Derfor betaler våre oppdragsgivere kun én tredjedel av hva tjenestene egentlig koster, sier Gulbrandsen.

ODAL NÆRINGSHAGE

■ Hjelper deg blant annet å starte bedrift, viderutvikle bedrift, leie lokaler.

■ Del av et landsomfattende nettverk av næringshager og får o entlig støtte.
© Glåmdalen

« Tilbake til arkivet